I tillegg til våre hovedstøttespillere, vil vi også rette en takk til disse som bidrar til at våre hønsefugler får bedre vilkår:

  • Nava Sport as
  • Elas as
  • Vitusapoteket Verdal
  • Verdalskalk as
  • NorFraKalk as
  • Blikk og Ventilasjon, Verdal
  • Vuku Bilsenter as
  • Bohus Hustad