Bidragsytere

I tillegg til våre hovedstøttespillere vil vi også rette en takk til flere som bidrar til at våre hønsefugler får bedre vilkår:

  • Elas as
  • Vitusapoteket Verdal
  • Verdalskalk as
  • NorFraKalk as
  • Blikk og Ventilasjon, Verdal
  • Vuku Bilsenter as
  • Bohus Hustad