Jakt i Verdal ønsker å stimulere til at flere ungdommer blir smårovviltjegere og fangstfolk

Jakt i Verdal sitt mål er å legge til rette for at ungdom skal kunne få en god innføring i jakt på smårovvilt. Derfor vil vi legge til rette for at de som måtte ønske det, kan komme i kontakt med erfarne jegere og bli med og få veiledning og opplæring i jakt og fangst, f.eks. i forbindelse med felles jaktdager, eller at man kan bli med et jaktlag eller fangstmann ut.

Hvorfor vil vi det?

Fordi

  • vi mener at jakt og fangst av smårovvilt er spennende aktiviteter
  • smårovviltjakt og fangst er svært lærerikt for den som vil bli en god jeger som forstår sammenhengen i naturen
  • jakt på smårovvilt koster relativt lite. Smårovviltkortet på Værdalsbruket og statsallmenningene er gratis
  • det er nødvendig å få med ungdommen for å få viltstelltiltakene effektive
  • jakt og fangst av smårovvilt er gamle, viktige og nødvendige tradisjoner som vi bør ta vare på.

Hvordan vil vi gjøre det?

Det vil vi gjøre ved å tilby aktiviteter tilknyttet smårovviltjakt og smårovviltfangst der ungdommen er velkommen til å delta. Vi vil gi muligheter til å få veiledning og opplæring i temaer som revejakt med hund, åtejakt, lokkejakt, oppsetting av feller, pelsing av rev og smådyr med mere.

Gjennom å delta på kurs og foredrag om fangst og jakt, ved å bli med jaktlag eller fangstmenn ut, eller delta på våre felles jaktdager, vil du knytte kontakter med mange som har kunnskap om disse temaene.

Etter hvert jaktår vil vi dele ut fin premie og diplom til årets ungdomsjeger. Du regnes som ungdomsjeger til og med det året du fyller 21.

 …koster lite…

…gamle, viktige og nødvendige tradisjoner…