“Jakt i Verdal” er et prosjekt som Verdal kommune, Værdalsbruket, Verdal Fjellstyre, Verdal Jeger- og Fiskerforening og Inn-Trøndelag Fuglehundklubb står bak

Målsettingen med prosjektet  er å:

  • gjenskape et mer balansert forhold mellom smårovviltet og tradisjonell matvilt som ryper, skogsfugl og hare.
  • legge til rette for og skape økt interesse for jakt på smårovvilt som rødrev, mår, mink, røyskatt, grevling, kråke og ravn
  • legge forholdene til rette for at det skal bli enklere å redusere bestanden av smårovvilt
  • gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av rev og mår
  • begrense menneskeskapte matkilder til smårovviltet
  • øke tettheten av ryper, skogsfugl og hare

Jakt i Verdal ønsker å legge til rette for innsamling av jaktavfall fra hjorteviltjakta i kommunen, fryse jaktavfallet ned og dele ut til de som vil bruke det til åtejakt. Målet er å minke mattilgangen for smårovviltet og gjøre det enkelt å få tak i åte.

Målsettingen videre er å øke kunnskapen om hvordan man driver jakt og fangst gjennom å tilby kurs i blant annet åtejakt, drivjakt, lokkejakt og fellefangst.

Vi ønsker at så mange som mulig skal lære hvordan man tar vare på skinnet av rev, mår og mink og vil derfor også tilby kurs omkring dette emnet.