Skuddpremieordning for Verdal

Fra og med 1.januar 2017 har Jakt i Verdal overtatt ansvaret og styringen med skuddpremieordningen for hele Verdal kommune. En total premiepott fastsettes i starten av året, som for 2017 er på 60000,-kr.
Det er fastsatt et verdiforhold mellom artene som det utbetales skuddpremie for. Jakt i Verdal har valgt å betale forholdsvis mye for felling av de artene som er de hardeste predatorene på våre tradisjonelt jaktbare og matnyttige småviltarter. Forskningen viser at det er rev og mår.

Mårhund er en uønsket art i Norge, den står på svartlista og bærer også med seg uønskede og farlige parasitter. Å felle eller fange en mårhund er derfor høgt premiert.

Mårhund kan jaktes hele året.

ART POENGVERDI MAXPRIS MINIMUMSPRIS
Mårhund 30 3000 3000
Rev 10 800 250
Mår 10 600 250
Mink 4 400 100
Grevling 5 500 100
Røyskatt 3 300 50
Ravn 1 100 25
Kråke 1 50 25

Skuddpremie utbetales etter nyttår for det året som har gått. Din totale skuddpremie beregnes etter hvor mange poeng du har oppnådd i løpet av året.

Årets jegere

Etter hvert år vil “Jakt i Verdal” kåre årets jegere. Beste smårovviltjeger totalt som har oppnådd flest poeng, blir kåret til Årets Jeger.

I tillegg kåres også Årets Ungdomsjeger  etter de samme kriteriene. Du regnes som ungdomsjeger til og med det året du fyller 21 år. Vinnerne vil få premie og diplom.

Verdal kommune er delt inn i flere grendeområder. Du finner mer oversikt her: