Aktuelle jakttider 1 april 2017 – 31 mars 1922

Rødrev              15.07 – 15.04

Mår:                  01.11 – 15.03

Røyskatt            21.08 – 15.03

Grevling            21.08 – 31.01

Kråke                15.07 – 31.03

Ravn                 10.08 – 28.02

Villmink             01.04 – 31.03

Mårhund            01.04 – 31.03

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24 desember til og med 31 desember samt langfredag, påskeaften og første påskedag.

Merk at jakttidsrammene behandles hvert 5 år. Gjeldende jakttidsramme gjelder til og med 31.03 2022.