Styret i Jakt i Verdal

  • Leder: Espen Rokne  98045739
  • Nestleder: ?
  • Sekretær/økonomi: ?
  • Styremedlem: ?
  • Styremedlem: ?