Styret i Jakt i Verdal

  • Leder: Bjørn Ivar Gomo
  • Nestleder: Rune Gudding
  • Sekretær/økonomi: Mads Forsell
  • Styremedlem: Terje Aksnes
  • Styremedlem: Terje Vik