Tillatelse til å legge ut åte

Mattilsynet regulerer tilgangen til å legge ut åte til jakt. Jakt i Verdal har vært i kontakt med Mattilsynet angående utlegging av åte av elg, rein, og annet vilt, og har fått bekreftet at det ikke må foreligge noen tillatelser for å legge ut åte av vilt/ slakteavfall av vilt.

NB: Dersom det ikke er grunneier som legger ut åte må det alltid foreligge tillatelse fra grunneier.

Hvis en skal benytte husdyr som åte er det litt strengere regler som gjelder.
For å bruke husdyr som åte må følgende gjøres:

Grunneier må melde ifra til Mattilsynets postmottak: postmottak@mattilsynet.no, og opplyse om følgende:

  • Gårds og bruksnummer på eiendom
  • Navn på grunneier
  • husdyrart (høns, gris, etc)
  • tidsperiode i inneværende jaktsesong (fra dato – til dato)

NB: Dersom det ikke er grunneier som legger ut åte må det alltid foreligge tillatelse fra grunneier.