Arbeidsutvalg/grendeområder/grendekontakter i Verdal kommune

Jakt i Verdal’s arbeidsutvalg (JAU) består av grendekontaktene og leder i Jakt i Verdal (JIV). JIV har delt Verdal kommune i 5 ”grender”. Hver grend har to grendekontakter. Vi mangler en grendekontakt i Vinne-Ness og en i Inndalen.

Grendekontaktene skal dokumentere felt og fanget vilt som jegerne har meldt inn i fellingsoversikten.. Grendekontaktene skal også være kontaktpersoner for jegerne i si grend, som jegerne kan henvende seg til når de har spørsmål eller ideer til aktiviteter mm. Vi ønsker også at grendekontaktene skal være pådrivere for å skape aktivitet i si ”grend” eller i hele Verdal’n.

OMRÅDER GRENDEKONTAKTER/au TELEFONNUMMER
Helgådalen

Arne Olav Vollan

Vilde Roksvåg

911 89949

947 81357

Volden – Ulvilla-Vuku Rune Thoresen 473 52026
Leirådalen – Leksdalen – Stiklestad – Volhaugen

 Espen Rokne

jimmi Hestegrei

98045739

48216144

Inndalen Jostein Olav Lyng 980 69424