Jakt i Verdal ønsker å gjøre det enklest mulig for de som driver med åtejakt.
To viktige tiltak i den sammenheng er:

 • Tilrettelegging for innsamling av slaktavfall fra jakt på elg, hjort og rådyr
 • Nedfrysing og gratis utdeling av slaktavfallet som åte til de som driver åtejakt.

Ordningen med innsamling av slaktavfall fra hjortedyrjakta er i gang. Den er frivillig. Vi låner ut plastbakker og deler ut plastsekker til de som ønsker å delta i innsamlingen. Hjortedyrjegerne leverer innsamlet slaktavfall til de som har fått frysere til dette formålet. Åtejegerne henter åte hos de samme personene.

Det er åtelager/frysere på følgende steder:

 • Skytterbanen i Bjartan
  Lagerbua øst for standplassene Inge Storholmen, tlf 90737742
 • Holmlibakkan 2, Bjørn Ivar Gomo tlf. 9512950
 • Værdalsbruket, Frysehuset, Holmen gård, tlf. 74075130
 • Lundskin gård, Vuku, Leirådalsvein 916 Jørgen Stenberg, tlf 93446585
 • Åsavegen 66, Sør-Leksdalen Joakim Aurstad, tlf 48298784
 • Guddingsbakkan Ness, Jemtlandsvegen 1020 B, Tor Olav Okkenhaug, tlf. 41413490
 • Inndalen, Jemtlandsvegen 2070, Ottar Rotmo, tlf. 9060496

Jakt i Verdal ønsker flere slike mottak – og utleveringssteder, så har du mulighet til å ha en fryser stående til dette formålet ber vi om at du tar kontakt med

Bjørn Ivar Gomo,  tlf 95129505.

Jakt i Verdal låner ut fryserne gratis.