Åtelager

Jakt i Verdal ønsker å gjøre det enklest mulig for de som driver med åtejakt.

To viktige tiltak i den sammenheng er:

  • Tilrettelegging for innsamling av slaktavfall fra jakt på elg, hjort og rådyr
  • Nedfrysing og gratis utdeling av slaktavfallet som åte til de som driver åtejakt.

Ordningen med innsamling av slaktavfall fra hjortedyrjakta er i gang. Den er frivillig. Grendekontaktene deler ut plastsekker  og strips til de som ønsker å delta i innsamlingen. Hjortedyrjegerne leverer innsamlet slaktavfall til de som har fått frysere til dette formålet. Åtejegerne henter åte hos de samme personene.

  • Foreløpig er det: Svein Johan Hermann, Sørenget 1 på Stiklestad, tlf. 47813024
  • Bjørn Ivar Gomo, Holmlibakkan 2, Ulvilla, Tlf. 95129505

Jakt i Verdal ønsker flere slike mottak – og utleveringssteder, så har du mulighet til å ha en fryser stående til dette formålet ber vi om at du tar kontakt med

Bjørn Ivar Gomo,  tlf 95129505. Jakt i Verdal vil låne ut fryserne gratis. Forøvrig planlegger Jakt i Verdal å kjøpe en frysecontainer så snart JIV har midler til dette samt en egnet plass å sette denne.