Innmelding av felt smårovvilt

For å kunne få tilgang til å melde inn felt eller fanget smårovvilt, må du registrere deg (opprette konto), eller logge deg inn dersom du allerede har konto.

Gå til  menyen Innlogging og registrering“.