Måren er en spennende og utfordrende art å drive fangst på

Det handler mye om å finne de rette plassene og ha et agn som er så fristende at måren våger å gå i fella. Hvor lett måren går i fella, styres av hvor stor naturlig mattilgang måren har. Dette varierer ofte fra år til år.

Felletyper

Til mårfangst er det tillat med slagfelle, fallem, flak og fallstokk.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke slik og ha slik slagkraft at det vilt som fanges, blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til fangst av mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som med et sakseslag slår mot dyrets kranium/nakke.

Referer “Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst”.

Slagfeller

Det finnes mange ulike typer slagfeller til mår. Vi nevner noen:

  • Kania 2000
  • Aasbøfella
  • Conibear/Belisle 120
  • Conibear/Belisle 160
  • Syningfella
  • Haugenfella
  • Trapper 90
  • Ihjälfallan

Krav til oppsett, merking og tilsyn

Mårfeller skal henges tilstrekkelig høyt opp i trær, minst 2 meter over fast snødekke. Mårfeller som plasseres fra marknivå og opp til 2 meter, skal bygges inn i større kasser, truter og lignende som sikrer at kun måren kan passerer, eller de må påsettes inngangstunell som sikrer at fellen bare kan utløses av mår.

Inngangstunellen må være minst 30 cm lang. Andre større dyr, hund eller katt, skal ikke kunne utløse fellen. Åpningen/inngangstunellen for mårfeller skal ikke være større enn 90 mm i diameter.

Referer: “Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst per 14.01.2015“.