All fangst som du vil ha premiering for, må innmeldes og dokumenteres

Innmelding gjør du på følgende måte:

  • For å kunne få meldt inn felt eller fanget smårovvilt, MÅ du først være registrert med en konto. Du kan nå logge deg inn og melde inn fangsten. Dette må du gjøre FØR du viser fangsten til grendekontakt.
  • Under fanen “Etter felling av vilt (som du nå er inne på), velger du “INNMELDING AV FELT VILT”
  • Er det første gang du skal registrere felt vilt, må du som nevnt registrere og opprette en konto for deg. I menyen velger du “INNLOGGING OG REGISTRERING”.
  • I motsatt fall eller etter registrering velger du “Logg inn” og fyller ut skjemaet og gjør nødvendige registreringer av fangst.

For å dokumentere felt vilt, tar du kontakt med en av våre grendekontakter. Helst i det området du bor i. Se kart her.

På kartet ser du de ulike områdene som vi har delt inn kommunen i, og hvem som er grendekontakter i de ulike områdene. Vi oppfordrer alle til å melde inn og få dokumentert felt vilt så raskt som mulig etter at viltet er felt eller fanget.

Har du felt kråke eller ravn holder det med å ta levere inn begge føttene. For de andre artene må du forevise hele dyret.

OMRÅDER GRENDEKONTAKTER TELEFONNUMMER
Helgådalen

Arne Olav Vollan

Vilde Roksvåg

911 89949

94781357

Vuku Hellbakkan

Rune Thoresen

47352026
Leirådalen – Leksdalen – Stiklestad – Volhaugen

Espen Rokne

Jimmi Hestegrei

 98045739

48216144

Inndalen Jostein Olav Lyng 98069424