Jakt og fangst

Gjennom mange ti-år har vi sett en tildels dramatisk nedgang i bestanden av hønsefugl. Fra år til annet kan det være oppganger av bestanden, men totalt sett har nedgangen vært større enn tidvise oppganger. Konsekvensene er at såvel lirypa som fjellrype og også hare nå er oppført på den såkalte “rødlista”.

Systematisk overvåking av nær 400 reir, har høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag nå fått et svar på hvem som er den/de store reir-røverne. Ved hjelp av overvåking via viltkamera, ser man at det er rødreven som er den desidert største eggrøveren. Den står for hele 80 prosent av egguttakene. Som en god nummer 2 kommer måren.

“Jakt i Verdal” har derfor som målsetting at flere jegere skal jakte på rev og mår. Ved siden av å kunne gi et viktig bidrag til hønsefugl-bestanden, er jakt på eksempelvis rev en krevende og spennende jakt. Ikke minst trenger man terrengkunnskap for å jakte på disse bestandene. Vi håper derfor at mange via dette nettstedet kan få inspirasjon til å gå i gang med jakt på rødrev og mår.

LES MER