Vær med på dugnaden. Støtt prosjektet “Jakt i Verdal”!

“Jakt i Verdal er en fellesdugnad for å sikre gode vilkår for rype, skogsfugl og hare i Verdal kommune. Tiltakene som prosjektet iverksetter og drifter, koster både innsats og penger. Vi er avhengige av bidrag fra såvel jegere, grunneiere, næringsliv og andre støttespillere.

Ønsker du å være med på dugnaden, kan du bidra med et valgfritt kronebeløp med å overføre det til kontonummer 8673.11.71949.

Husk å merke innbetalingen med “Jakt i Verdal”, “ditt navn”, “ansvar 1400”, “funksjon 3290” og “tiltak 5032”.

Ved bruk av faktura, sendes denne til:

 

Verdal kommune v/Jakt i Verdal

Org.nr 938587418

Felles fakturamottak

Pb 24

7651 VERDAL

MERK FAKTURA: TILTAK 5032 Jakt i Verdal

 

 

Samarbeidspartnere: