Jaktkort for jakt og fangst av smårovvilt

Det er to jaktkort du kan benytte deg av. Det ene gjelder Værdalsbruket sine områder. Dette jaktkortet får du ved å ta kontakt med Værdalsbruket direkte. Se www.verdalsbruket.no

Det andre gjelder jakt på statens områder (Statsallmenningen) som Verdal Fjellstyre forvalter. Dette jaktkortet får du ved å gå inn på www.inatur.no trykk “jakt“, deretter “Verdal” og trykk på “Søk“. Da kommer “Smårovviltjaktkort for Statsallmenningen i Verdal” opp. Bestill jaktkortet.

Begge jaktkortene er gratis, men du må sende inn fangsrapport etter endt jaktår, det vil si etter 31 mars.