Hva har skjedd..

 

Mange har sikkert fått med seg det en del av det som har skjedd i Jakt i Verdal (JIV) på facebook. Så for mange er nok noe av det som følger gammelt nytt, men ikke alt. Så er det mange som ikke er på facebook, derfor er denne oppdateringen nødvendig.

Det startet med en informasjonskveld på Holmen gård i august, der Nils Vidar Brattlandsmo ga oss et innblikk i hvordan Jakt i Lierne har organisert og gjennomført sitt smårovviltprosjekt.  40 personer var til stede, – og vi fikk en interessent kveld med mye nyttig informasjon. Representanter fra Værdalsbruket, Verdal Fjellstyre, Verdal kommune, Verdal  og Inn-Trøndelag Fuglehundklubb var til stede.

“….det startet med en informasjonskveld på Holmen gård i august…”

3 oktober møttes de 5 nevnte organisasjoner og vart enige om å starte prosjektet Jakt i Verdal(JIV), og at JIV skulle ta over ansvaret og gjennomføringen av skuddpremieordningen. Vi vart også enige om å opprette ei åpen facebook-gruppe for smårovviltjegere i Verdal, og ei hjemmeside for prosjektet. Facebook-gruppa kom raskt på plass, mens det viste seg å ta noe tid å få i gang ei hjemmeside.

Hjemmesida nå er lagt ut. Det der jegerne skal melde inn felt vilt, og det er der jegerne vil finne nyttig informasjon og kan følge med på om hva som skjer og har skjedd i regi av JIV.

Bilder er viktig for å få til ei god og trivelig hjemmeside. Så vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av jakt- og fangstbytte, men også og naturbilder og bilder av det dere opplever i naturen. Mye bedre med ett bilde for mye enn ett for lite, – og ikke vent med å sende bildene til julkorta går i posten.

Senere på høsten vart det arrangert en kveld for de som er interessert i åtejakt på rev og fellefangst av mår. Rune Thoresen tok for seg åtejakta, Geir Sundby mårfangsten og Rune Sørholt redegjorde for loververket vi må forholde oss til når vi driver med disse formene for jakt og fangst. Lærerik kveld for vel 20 deltakere.

I februar ble det arrangert kurs i pelsing av mår og rev. Steinar Sellæg sørget for at 10 personer fikk sin grunnopplæring på det området, og før kurset var over hadde alle deltakerne pelset og tanet hver sin mår eller rev. Veldig fornøyde deltakere.

Det ble kjøpt inn plastsekker og plastbakker , og det ble anskaffet 3 frysere for å fryse ned jaktavfall fra hjortedyrjakta. Meningen var at jegerne skulle legge jaktavfallet i plastsekkene slik at JIV kunne fryse det ned for senere å dele det ut til åtejegerne. Vi kom nok litt for sent i gang med dette, så det kom dessverre inn lite jaktavfall. Vi arbeider for å fylle fryserne med åte fram til åtejakta begynner igjen.  Svein Johan Hermann og Bjørn Ivar Gomo vil da ha nedfryst åte på lager, så det er bare å ta kontakt når neste jaktsesong nærmer seg.

Ellers må vi nevne at Verdal kommune står som formell eier av prosjektet, og de har også tatt på seg å føre regnskapet for Jakt i Verdal. Dette er med på å gjøre arbeidet  mye enklere for oss.

“…vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av jakt- og fangstbytte, men også og naturbilder og bilder av det dere opplever i naturen”…