Jakt i Verdal

Jakt i Verdal sin hjemmeside er laget for de som driver smårovviltjakt i Verdal kommune. Her kan dere bidra med å melde inn felt smårovvilt så raskt som mulig, fylle på med nyheter, informasjon, bilder og ikke minst oppdatere oversikt over felt smårovvilt.

Når du som jeger skal melde inn felt/fanget smårovvilt, må du først registrere deg (opprette konto). Dette gjør du bare første gang. Deretter må du logge deg inn (noe du gjør hver gang du skal registrere felt/fanget vilt). Du vil da få tilgang til skjema hvor du registrerer nødvendige data. Husk å få med deg dato, jeger, fødselsår, kontonummer, art, antall, jaktform og sted.

For ordens skyld: sjur/skjære gir ingen utbetaling og skal heller ikke meldes inn.

Vi ønsker alle en god jakt/fangst til beste for våre hønsefugler.