For å kunne jakte på smårovvilt, kan du benytte følgende fremgangsmåte:

Gå inn på inatur.no

Trykk JAKT

Skriv VERDAL i og trykk SØK

Trykk SMÅVILTJAKT
– da kommer ”Smårovviltjaktkort for Statsallmenningene i Verdal” opp.

Bestill jaktkortet.

Det koster ingen ting, men du må sende inn fangstrapport etter endt jaktår, dvs etter  31.03.