Da håper jeg alle har fått sine skuddpremier. Det ble felt og fanga så mye smårovvilt at det ble minimumspris for fangstene dette jaktåret. Det var satt av kr 60000,-  i skuddpremier for jaktåret 2017 2018. Det er kr 10000,- mer enn et normalbudsjett, fordi sesongen vart litt lengre enn normalt. Likevel strakk det ikke til med de minimumsprisene vi hadde, så totalt vart det utbetalt kr 63200,- .

Fullstendig oversikt finner du på siden “FELLINGSBØRS“.