Forhåpentligvis skal det nå være mulig å melde inn felt vilt. Dersom det skulle dukke opp problemer, meld dette inn snarest per epost/telefon til Jakt i Verdal.