Da skal det være greit for å få samlet inn og frosset ned slaktavfallet fra elg, hjort og rådyr. Skinn og bein skal ikke fryses ned. Vomma må tømmes.

Frysere finner dere på følgende steder:

Skytterbanen i Bjartan

lagerbua østom standplassene

Inge Storholmen

Arne Olav Vollan

tlf 90737742

tlf 91189949

Holmlibakkan 2 Bjørn Ivar Gomo tlf. 9512950
Værdalsbruket

nordenden på første redskapsbu når du kjøre inn til VB

Geir Sundby tlf 41929112
Lundskin gård, Vuku, Leirådalsvein 916 Arild Stenberg tlf 48199880
Åsavegen 66, Sør-Leksdalen Joakim Aurstad tlf 48298784
Sørenget 21, Stiklestad Svein Johan Hermann tlf 47813024

Meningen er at jegerne skal legge avfallet ned i fryserne selv. Kontaktpersoner er oppgitt for at jegerne kan gi beskjed om det er noe som mangler, fryseren er full, eller andre ting.

På alle disse stedene er det utlagt plastsekker og strips som jegerne kan ta med seg etter behov. Der står det også plastbakker som dere skal bruke til innfrysingen.

Sekkene skal fylles med ca. 20 kg jaktavfall, så det går nok mer enn 1 plastsekk pr elg.

Sett på strips før transporten. Når dere kommer til frysestedet, legger dere plastsekkene med avfall i en plastbakke, fjerner strips, bretter over enden av plastsekken og setter det i fryseren. Neste plastbakke med innhold stabler dere oppå den første. På det viset får vi fine firkanta blokker.

Hvis det ligger plastbakker med innhold i fryseren, tar dere av plastbakken før dere legger inn nytt avfall.

Plastsekker og strips får dere også utdelt hos:

John Stamnes, Verdal fjellstyre 99241700
Rune Sørholt, Verdal utmarksnemd 99692317
Arne Olav Vollan, Storholmen 125, Helgådalen 91189949
Vilde Roksvåg, Storholmen 137, Helgådalen 94781357
Rune Thoresen, Vukusletta 53 47352026
Jan Erik Storholmen, Øvre Brannanveg 20 91779839
Roger Wilhelmsen, 1736 Jemtlandsv. Inndalen  46950648
Frode Kjønstad, Musemsv. 124 , Leksdalen 95919420

Etter hvert som vi får flere innfrysingssteder vil dette bli lagt ut på jaktiverdal.no

Bjørn Ivar Gomo