Oslo Skinnauksjoner har lagt ned sin virksomhet, og Sorma utenfor Elverum overtar arbeidet med mottak av pels fra vilt. De vil også ta imot frosne uflådde rødrev., mår og villmink, som vil bli flådd og behandlet hos Sorma før pelsene blir klargjort for salg.