Første sesong hvor Jakt i Verdal har hatt ansvaret for skuddpremieordningen er over. Det har gått brukbart, men vi har støtt på en del problemer som vi ikke hadde forutsett. Heldigvis går det an å forbedre seg og det må alle ledd i Jakt i Verdal bidra med, – administrasjonen, grendekontakter og smårovviltjegerne. I tillegg er vi avhengig av at mange flere storviltjegere deltar i innsamling av jaktavfall. Uten en god innsats fra deres side, vil ikke prosjektet lykkes.

I denne omgang vil jeg komme med noen oppfordringer til smårovviltjegerne:

  • De som ikke har registrert seg på vår hjemmeside, må gjøre det. Husk på å registrere kontonummeret som dere ønsker skuddpremiene skal utbetales til slik at vi får betalt ut skuddpremien når sesongen er over. De som ikke får det til, må søke hjelp.
  • Vilt skal meldes inn etter hvert som det blir skutt eller fanget. Det er noe av poenget med å ha en fellingsoversikt på hjemmesida.
  • De som har meldt inn siste jaktår, har gjort det riktig. Vi har likevel en oppfordring om at alle skriver fellingsdato (som for eksempel 10. august 2018) i dette formatet: “10.08.18
  • Ta kontakt med en av grendekontaktene og få viltet godkjent så snart som mulig, – etter at viltet er meldt inn.