Jakt i Verdal har bestemt seg for å følge jaktåret. Dette medfører at hvert jaktår starter 01.04. og avsluttes 31.03. Det betyr også at jaktåret vi er inne i blir noe lengre enn tidligere. Siste oppgjør var 12.02.2017, neste oppgjør blir 31.03.18. Rev som felles før 15 april 2018, blir også med på oppgjøret for jaktåret 2017 – 2018. Etter avslutningen av jaktåret tar vi opptelling over felt vilt og betaler ut skuddpremier til jegere.

Vi minner igjen om at det bare utbetales skuddpremie for vilt som er innmeldt og godkjent av en grendekontakt. Det er jegerne selv som har ansvaret for å melde inn viltet på vår hjemmeside jaktiverdal.no og forevise viltet for en grendekontakt. Grendekontaktene kan ikke melde inn felt vilt for andre jegere, de kan bare godkjenne det som jegerne har selv meldt inn og forevist dem.