Matvarer til åte

Matvarer til åte

Det er tomt for åte fra storviltjakta i nesten alle fryserne som Jakt i Verdal har stående rundt omkring i kommunen. Jeg har derforsamlet inn en del matvarer, fra ulike butikker, for det meste kjøttvarer utgått på dato. Dette har jeg lagt i fryserne på skytterbanen i Bjartan, hos meg på Holmlibakkan, og i fryser
på Holmen gård, Værdalsbruket.

Del på godene, å fortsatt god jakt.

Rypejakta betyr lite for bestanden!

Rypejakta betyr lite for bestanden!

Det er Jo Inge Breisjøberget fra Arneberg, som sier at rypejakta betyr lite for rypebestanden. Jo Inge som er fagsjef for jakt og fiske i Statsskog, er den første i landet som har tatt doktorgrad i rypeforvaltning og har således forsket på emnet over flere år.

Du kan lese mer om Jo Inge sine funn i doktoravhandlingen blant annet på  denne adressen: “iSOLØR.no”

Røyskattfeller

Røyskattfeller

Rypeforsker og og Norges eneste professor i viltforvaltning sa følgene: “Rypas naturlige fiender, så som rødrev, mink og røyskatt, gjør betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten”. Skadedyrbutikken selger rottefeller som virker svært solide og har stor slagkraft. Jeg kjøpte 5 stk siste vinter og bygde en kasse rundt hver felle. 40,- kr pr stk. Anbefales.

Oppfordring

Oppfordring

Første sesong hvor Jakt i Verdal har hatt ansvaret for skuddpremieordningen er over. Det har gått brukbart, men vi har støtt på en del problemer som vi ikke hadde forutsett. Heldigvis går det an å forbedre seg og det må alle ledd i Jakt i Verdal bidra med, – administrasjonen, grendekontakter og smårovviltjegerne. I tillegg er vi avhengig av at mange flere storviltjegere deltar i innsamling av jaktavfall. Uten en god innsats fra deres side, vil ikke prosjektet lykkes.

I denne omgang vil jeg komme med noen oppfordringer til smårovviltjegerne:

  • De som ikke har registrert seg på vår hjemmeside, må gjøre det. Husk på å registrere kontonummeret som dere ønsker skuddpremiene skal utbetales til slik at vi får betalt ut skuddpremien når sesongen er over. De som ikke får det til, må søke hjelp.
  • Vilt skal meldes inn etter hvert som det blir skutt eller fanget. Det er noe av poenget med å ha en fellingsoversikt på hjemmesida.
  • De som har meldt inn siste jaktår, har gjort det riktig. Vi har likevel en oppfordring om at alle skriver fellingsdato (som for eksempel 10. august 2018) i dette formatet: “10.08.18
  • Ta kontakt med en av grendekontaktene og få viltet godkjent så snart som mulig, – etter at viltet er meldt inn.
Fellingsoversikt 2017/2018

Fellingsoversikt 2017/2018

Da håper jeg alle har fått sine skuddpremier. Det ble felt og fanga så mye smårovvilt at det ble minimumspris for fangstene dette jaktåret. Det var satt av kr 60000,-  i skuddpremier for jaktåret 2017 2018. Det er kr 10000,- mer enn et normalbudsjett, fordi sesongen vart litt lengre enn normalt. Likevel strakk det ikke til med de minimumsprisene vi hadde, så totalt vart det utbetalt kr 63200,- .

Fullstendig oversikt finner du på siden “FELLINGSBØRS“.