Mottak av pels

Mottak av pels

Nytt

Oslo Skinnauksjoner har lagt ned sin virksomhet, og Sorma utenfor Elverum overtar arbeidet med mottak av pels fra vilt. De vil også ta imot frosne uflådde rødrev., mår og villmink, som vil bli flådd og behandlet hos Sorma før pelsene blir klargjort for salg.

jan 23, 2018
Årets revejegere?

Årets revejegere?

Nytt

Ekteparet Bjørg og Rune Thoresen er revejegere som gjør en solid innsats for viltstellet. Siden 4 september har de ikke skutt mindre enn 50 rever innen midten av desember. Skogsfugl, rype, hare og rådyr takker og bukker og ønsker dem GOD JUL.

Det gjør Jakt i Verdal også!

des 18, 2017
Innsamling og nedfrysing av jaktavfall

Innsamling og nedfrysing av jaktavfall

Nytt

Da skal det være greit for å få samlet inn og frosset ned slaktavfallet fra elg, hjort og rådyr. Skinn og bein skal ikke fryses ned. Vomma må tømmes.

Frysere finner dere på følgende steder:

Skytterbanen i Bjartan

lagerbua østom standplassene

Inge Storholmen

Arne Olav Vollan

tlf 90737742

tlf 91189949

Holmlibakkan 2 Bjørn Ivar Gomo tlf. 9512950
Værdalsbruket

nordenden på første redskapsbu når du kjøre inn til VB

Geir Sundby tlf 41929112
Lundskin gård, Vuku, Leirådalsvein 916 Arild Stenberg tlf 48199880
Åsavegen 66, Sør-Leksdalen Joakim Aurstad tlf 48298784
Sørenget 21, Stiklestad Svein Johan Hermann tlf 47813024

Meningen er at jegerne skal legge avfallet ned i fryserne selv. Kontaktpersoner er oppgitt for at jegerne kan gi beskjed om det er noe som mangler, fryseren er full, eller andre ting.

På alle disse stedene er det utlagt plastsekker og strips som jegerne kan ta med seg etter behov. Der står det også plastbakker som dere skal bruke til innfrysingen.

Sekkene skal fylles med ca. 20 kg jaktavfall, så det går nok mer enn 1 plastsekk pr elg.

Sett på strips før transporten. Når dere kommer til frysestedet, legger dere plastsekkene med avfall i en plastbakke, fjerner strips, bretter over enden av plastsekken og setter det i fryseren. Neste plastbakke med innhold stabler dere oppå den første. På det viset får vi fine firkanta blokker.

Hvis det ligger plastbakker med innhold i fryseren, tar dere av plastbakken før dere legger inn nytt avfall.

Plastsekker og strips får dere også utdelt hos:

John Stamnes, Verdal fjellstyre 99241700
Rune Sørholt, Verdal utmarksnemd 99692317
Arne Olav Vollan, Storholmen 125, Helgådalen 91189949
Vilde Roksvåg, Storholmen 137, Helgådalen 94781357
Rune Thoresen, Vukusletta 53 47352026
Jan Erik Storholmen, Øvre Brannanveg 20 91779839
Roger Wilhelmsen, 1736 Jemtlandsv. Inndalen  46950648
Frode Kjønstad, Musemsv. 124 , Leksdalen 95919420

Etter hvert som vi får flere innfrysingssteder vil dette bli lagt ut på jaktiverdal.no

Bjørn Ivar Gomo

okt 4, 2017
Smårovviltjaktkort

Smårovviltjaktkort

Nytt

For å kunne jakte på smårovvilt, kan du benytte følgende fremgangsmåte:

Gå inn på inatur.no

Trykk JAKT

Skriv VERDAL i og trykk SØK

Trykk SMÅVILTJAKT
– da kommer ”Smårovviltjaktkort for Statsallmenningene i Verdal” opp.

Bestill jaktkortet.

Det koster ingen ting, men du må sende inn fangstrapport etter endt jaktår, dvs etter  31.03.

okt 4, 2017